Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r., informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-
  Usługowe „Zbynek” Zbigniew Winnicki z siedzibą w miejscowości
  Stara Krępa 43, 06-300 Przasnysz
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży usług oferowanych przez
  administratora, w tym podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy,
  – wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności:
  wystawiania i przechowywania faktur/ dokumentów sprzedaży i innych dokumentów
  księgowych, rozpatrywania reklamacji).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być / będą firmy (kurierskie,
  transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, firmy windykacyjne
  a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy
  od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
  w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  – sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Administrator
  zastrzega, iż niepodanie danych w minimalnym wymaganym zakresie może
  skutkować niewykonaniem umowy.
Close Menu